Ochrana osobných údajov

Úvod Info Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Spoločnosť JANTARES, s r.o. (IČO: 47 422 467) sa riadi pri Spracovaní INFORMÁCIÍ o zákazníkoch platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetky informácie o zákazníkoch slúžia výhradne pre internú potrebu spoločnosti, Bez nevyhnutného kontaktu a údajov o adrese, ktoré sú v prípade DOPRAVY tovaru odovzdávané prepravným spoločnostiam.

 

Čo zhromažďujeme?

Informácie zhromažďuje OCONLINE.sk  do fakturačných formulárov. Povinnými údajmi sú Meno a Priezvisko Alebo spoločnosť, e-mail, telefón, ulica, PSČ a mesto. V prihlásených užívateľov takisto zaznamenávame nákupu históriu.

 

Ako možno manipulovať s osobnými údajmi?

Osobné údaje o zákazníkoch zhromažďujeme po dobu ich Spracovania. Zákazník môže svoje údaje ľahko meniť po prihlásení na stránkach www.oconline.sk. Osobné údaje je možné vymazať z databázy spoločnosti. Zasielajte žiadosti písaný na e-mail info@oconline.sk.

 

Prečo tieto údaje používame?

Potrebujeme poznať adresu a údaje kde máme tovar dopraviť, kontaktovať vás v prípade doplňujúcich otázok alebo Vám poradiť, zaslať ponuku či odporučiť naše produkty. Uľahčujú nám komunikáciu so zákazníkmi.

 

Cookies

Cookies používame iba k zabezpečeniu chodu eshopu, iným spôsobom ich nespracúvame. V súlade so smernicami EÚ VKS vás preto  na našich stránkach nemusíme obťažovať s požiadavkou na súhlas s ich využívaním.

 

 

Spracovávatelia údajov:


JANTARES, s.r.o., Janka Palu 9/17, 914 41 Nemšová, IČO:  47 422 467

 

DHL Parcel Slovensko spol. s r. o., Na Pántoch 18 , 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 47 927 682

 

General Logistics Systems Slovakia s. r. o. (GLS), Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO:  36 624 942

 

ReMax Courier Service, spol. s r. o., Letisko M.R. Štefánika, 82312 Bratislava, IČO: 35 825 456

 

TOPTRANS EU, a. s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923


Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 

Copyright 2016 - 2018 © OConline.sk